วิธีการเขียนรายการอ้างอิงฯ

กองบรรณาธิการ AULJ คณะนิติศาสตร์

Abstract


รูปแบบและวิธีการเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อหาบทความแบบนาม-ปี (Name-year หรือ Author-date Style)
สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.