สัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารการก่อสร้าง
Construction Management Agreement

ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

Abstract


“สัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารการก่อสร้าง” แต่งโดย ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ทนายความคดีก่อสร้างและกัมพล กิตติพงศ์พัฒนา วิศวกรที่ปรึกษาและนิติศาสตรบัณฑิต ขนาดพกพา A5 ปกแข็ง หนา 185 หน้า พิมพ์โดยบริษัทเฟิสท์ ออฟเซท จำกัด เมื่อพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ราคาปก 250 บาท วิจารณ์โดย ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.